Πιστοποιήσεις – Συνεργασίες

Το Π.Μ.Σ. βρίσκεται σε διαδικασίες πιστοποίησης από διεθνής και εγχώριους φορείς.