Προοπτικές Απασχόλησης

Οι Απόφοιτοι μας έχουν τη δυνατότητα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να απασχοληθούν είτε:

  • Ως στελέχη λογιστηρίων
  • Ως στελέχη σε Χρηματιστηριακές εταιρίες
  • Ως Φορολογικοί Σύμβουλοι
  • Ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες στον κλάδο των Λογιστικών, Φορολογικών-Φοροτεχνικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
  • Στο Δημόσιο Τομέα ως Στελέχη των ανάλογων Υπουργείων