Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. είναι τα κάτωθι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών:

Αντωνοπούλου Σωτηρία – Ήρα

Γεωργιάδου Νίκη

Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος

Θανάσας Γεώργιος

Χαλκιόπουλος Κωνσταντίνος

Επίσης, στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν καταξιωμένοι συνεργάτες, οι οποίοι αποτελούνται από διακεκριμένους επιστήμονες στην ειδικότητά τους και είναι είτε καθηγητές ΑΕΙ, είτε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία.