Λίγα λόγια για το Π.Μ.Σ.

Ξεκινήστε μια επαγγελματική λογιστική σταδιοδρομία με ακαδημαϊκή βάση

Το Π.Μ.Σ. είναι το πρώτο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα που εισαγάγει τους φοιτητές του στην έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού του λογιστικού γραφείου. Μέσω της προώθησης της έρευνας σε επίκαιρα και νέα επιστημονικά ζητήματα της ψηφιακής λογιστικής, της αυτοματοποίησης των λογιστικών και χρηματοοικονομικών διαδικασιών και της σχετικής βιβλιογραφίας στοχεύει στην ανάπτυξη των κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων των αποφοίτων του.